Guru Nanak Jayanthi - Holiday on 04-11-17
Children's Day Celebration on 14-11-17 (HALF DAY)